Baumonte

Baumonte

Zelená úsporám - Dotační program Ministerstva životního prostředí

Cílem programu Zelená úsporám

Je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.

Na co je možné žádat

Hlavní výhoda programu Zelená úsporám spočívá v tom, že dotaci získá každý, kdo o ni požádá a zároveň splní předepsané podmínky. To je jediné kritérium při rozhodování o přidělení dotace, vyhovující žádosti už neprochází žádným dalším sítem. Klíčovým předpokladem je investice do jednoho či více opatření spadajícího do některé ze tří podporovaných oblastí. Nezbytnou podmínkou je dokončení realizace projektu po 1. dubnu 2009.

Oblast A: Úspora energie na vytápění

První jsou opatření, která uspoří energii na vytápění. Sem spadá zateplení budov, přičemž podle aktuálních možností žadatele může jít o zateplení komplexní (úplné) či pouze částečné. V případě částečného zateplení budovy je nutné, aby žadatel realizoval alespoň tři opatření předepsaná v dokumentu Příručka pro žadatele o podporu (dále Příručka).

Oblast B: Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

Druhou oblastí je nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Základním kritériem takového standardu je dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění nejvýše 20 kWh/m2 podlahové plochy u rodinných domů a 15 kWh/m2 podlahové plochy u bytových domů.

Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

Poslední oblast zahrnuje opatření využívající obnovitelné zdroje energie pro vytápění a ohřev teplé vody. Technologická realizace opatření musí splňovat podmínky předepsané v zákoně. Podpory se může dočkat žadatel, který se rozhodne vyměnit neekologický zdroj vytápění na tuhá, nebo kapalná fosilní paliva za některý z podporovaných nízkoemisních zdrojů vytápění.

Kdo může žádat

Program je určen primárně fyzickým osobám, tedy vlastníkům rodinných domů a bytových jednotek, podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. Výjimku mezi panelovými domy mají budovy postavené v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie. Ty mohou žádat o dotace v oblasti obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

Pokud si nejste jisty, jestli se Zelená úspora vztahuje i na Vás, kontaktujte nás. Poradíme Vám!

Pokud Vás projekt Zelená úsporám zaujal, přečtěte si: Baumonte – Zelená úsporám

Napsal Baumonte, tisk, přečteno 1410x