Baumonte

Baumonte

Stěny Rigips

Sádrokartonové systémy suché vnitřní výstavby Rigips jsou určeny pro širokou oblast použití v interiérech, a to jak u novostaveb, tak i při rekonstrukcích a při opravách bytových, občanských i průmyslových staveb. Využít je lze mimo jiné i na montáž příček a pro obklady stěn.
Konstrukce příček slouží především k členění interiérů na jednotlivé místnosti, ale také k vedení potřebných instalací. Splňují jak estetické tak i stavebně fyzikální požadavky, které jsou na ně kladeny. V případě použití sádrovláknitých desek Glasroc F Riflex lze v interiéru vytvořit zajímavé ohýbané konstrukce.
Předsazené stěny jsou používány pro estetické vylepšení stávajících povrchů, zvýšení hodnot tepelně izolačních vlastností a neprůzvučnosti stěn, případně pro vytvoření meziprostoru pro vedení instalací, což je zvláště vhodné při rekonstrukcích (např. v panelových domech). Dutinu uvnitř konstrukce je možno využít k vedení instalací všeho druhu. Ideálně rovná plocha stěny pak může být snadno opatřena zvoleným druhem interiérového nátěru či nalepenou tapetou.

Typy produktů

 • Sádrokartonové desky
 • Speciální desky

Základní výhody

 • nízká hmotnost
 • rychlý postup stavby (bez dlouhých technologických přestávek)
 • suchý proces výstavby (bez zanášení vlhkosti do stávajících konstrukcí)
 • snadná opravitelnost stěn
 • rovinnost konstrukcí
 • neprůzvučnost
 • udržování vnitřního mikroklimatu (regulace poměru vlhkosti ve vzduchu)
 • splnění požadovaných stavebně-fyzikálních nároků
 • ekonomická efektivita

Zateplení stěn
Dlouhodobé úspěšné používání tepelných izolací z pěnového polystyrenu na celém světě prokázalo, že výborné vlastnosti EPS je možno výhodně využít v celé řadě stavebních konstrukcí, nejčastěji pro tepelné izolace střech, fasád, podlah i stropů. Pro izolaci stěn staveb je možné použít způsob vnitřního nebo vnějšího zateplení.

Stěnové systémy

Sádrokartonové příčky
Sádrokartonové příčky Rigips jsou nenosné interiérové dělící konstrukce, oddělující jednotlivé prostory uvnitř budov.

Sádrokartonové předsazené stěny
Předsazené stěny jsou používány pro estetické vylepšení stávajících povrchů, zvýšení hodnot tepelně izolačních vlastností a neprůzvučnosti stěn, případně pro vytvoření meziprostoru pro vedení instalací.

Sádrovláknité desky Glasroc F Riflex pro ohýbané konstrukce
Sádrovláknité desky Glasroc F Riflex jsou za sucha ohýbatelné desky. Používají se pro montáž ohýbaných konstrukcí příček, předsazených stěn, podhledů apod. Tyto desky splní i náročné architektonické požadavky.

Obklady sloupů a nosníků
Dřevěné či kovové sloupy a nosníky se obkládají z důvodu zvýšení jejich požární odolnosti a nebo z důvodu estetického.

Stěny šachet
Šachtové stěny jsou konstrukce předsazených stěn, jež mohou být namáhány požárem z obou stran.

Sádrovláknité příčky Rigidur
Sádrovláknité desky Rigidur představují novou generaci materiálů pro suchou vnitřní výstavbu a jsou určeny pro univerzální použití jako stavební, protipožární i impregnované. Sádrovláknité desky se vyrábí ze sádry, papírových vláken a minerálních přísad.

Sádrovláknité předsazené stěny Rigidur
Sádrovláknité desky Rigidur představují novou generaci materiálů pro suchou vnitřní výstavbu. Jde o jedinečný produkt s vynikajícími mechanickými vlastnostmi a nízkou hmotností.

Vysoké příčky
Požárně odolné sádrokartonové stěny posunují limitní výšku vertikálních sádrokartonových konstrukcí z dosavadních deseti metrů na neuvěřitelných 15,46 m. Tyto výškové konstrukce stěn nacházejí uplatnění ve skladových a montážních halách, průmyslových objektech, či v stále oblíbenějších super a hypermarketech, kde byly až dosud při výstavbě používány výhradně klasické technologie založené na mokrých procesech, které značně prodlužovaly a prodražovaly výstavbu (technologické přestávky vlivem mokrých procesů, nutnost provádění základových pásů, atd.).

Související články:

Napsal Baumonte, tisk, přečteno 1345x